Skip to main content
Vattenskadecentrums rapport
I somras släppte Vattenskadecentrum sin årliga rapport om vattenskador i våra hem.

Andelen vattenskador i bad och dusch sjunker

I somras släppte Vattenskadecentrum sin årliga rapport om vattenskador i våra hem. Rapporten visar att flest vattenskador fortfarande sker i köket, där hela 35 procent av de rapporterade vattenskadorna uppstår. Skador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum har minskat med 2 procent jämfört med föregående års rapport, och de utgör nu 13 procent av det totala antalet skador. Vätskebaserade tätskikt i kaklade badrum är den vanligaste orsaken till dessa skador.

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att minska, vilket förmodligen beror på de åtgärder som branschorganisationerna vidtagit för att förbättra tätskikten, materialen och VVS -installationerna, enligt Vattenskadecentrum. I årets rapport svarar vattenskador i bad och dusch nu för 24 procent av de totala skadorna.

Enligt Säker Vattens regler ska tryck- och täthetskontroller av ledningar utföras efter varje installation. Men siffran i Vattenskaderapporten visar att det fortfarande finns de som slarvar.

Rapporten bygger på försäkringsbolagens drygt 35 000 inrapporterade vattenskador. Om du vill ha en mer detaljerad inblick i resultaten kan du ta del av hela rapporten här