Skip to main content
Hans Nyblom, Installatörsföretagen
Mats Nyblom, affärsutecklingsansvarig på Installatörsföretagen, ser flera möjligheter för VVS-företagen trots en dyster bild av utvecklingen inom byggbranschen.

Hur blir 2023 för VVS-branschen?

Hallå där Hans Nyblom, du är affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen. Hur ser du på utvecklingen för VVS-branschen 2023?

– Läget är tudelat. Just nu påverkas vår bransch av fler och större omvärldsfaktorer än någonsin tidigare. Inom husbyggnad är det tufft, men inom service och underhåll fortsätter uppdragen. Vi ser också hur de stora industriprojekten i norr genererar uppdrag, medan VVS-företagen i södra och mellersta Sverige har det tuffare. Inom värme, sanitet och ventilation förväntas marknadsvolymerna krympa de kommande åren, medan nedgången inom el troligtvis blir mindre.

Vilka är utmaningarna för VVS-företagen?

– Den globala ekonomiska oron, stigande materialpriser, långa leveranstider och stigande priser på reservdelar, tillsammans med högre energi- och bränslepriser är faktorer som troligtvis kommer fortsätta leda till en åtstramad marknad med sjunkande marginaler, framskjutna projekt och ökad osäkerhet. En utmaning är att lyckas föra över kostnaderna för detta på slutkund. De företag som inte lyckas med det, löper en stor risk att hamna i ekonomiska problem.

Vilka ljusglimtar ser du?

– Historiskt brukar VVS-branschen ligga 6-18 månader efter vad som händer inom byggbranschen och tyvärr ser vi ingen ljusning där de närmaste månaderna. Men det finns absolut möjligheter även i dystra tider! Framför allt ökar efterfrågan på energieffektiva uppvärmningssystem, vilket kan gynna den delen av branschen. Dessutom är utvecklingen inom industrirör positiv, vilket är en effekt av de stora investeringarna som görs inom industrin.

Vad vill du skicka med till installatörerna?

– Som installatör bör man ställa sig frågan vilket område man ska satsa på. Service och underhållsuppdrag har ju t.ex. knappt minskat alls. Gör uppdrag för många olika typer av kunder och var försiktig med att avtala om fasta priser, med tanke på risken för höjda materialpriser.

Installatörsföretagen gör en prognos av marknadsläget två gånger per år. Nästa prognos finns att ladda ner på in.se från 15 april.