Skip to main content
The new main building of the TECE Campus in Emsdetten

Persikeliame į naują administracijos pastatą

Naujasis pastatas – tvaraus grupės įmonių augimo pagrindas

Kiekviena darbo vieta – su vaizdu į žalumą. Sumaniai suprojektuotos bendro darbo ir bendravimo zonos. Patalpose – daug natūralios šviesos. Galiausiai – visur įrengtos pažangiausios garso izoliacijos ir oro kondicionavimo technologijos. Projektuojant naująjį pastatą buvo siekiama sukurti darbo aplinką, kuri skatintų lankstumą ir darbuotojams suteiktų erdvę tiek kūrybai, tiek susikaupimui. Todėl šis itin funkcionalus pastatas atsirado erdvioje, kūrybingai suprojektuotoje žalioje zonoje. Ypatingi akcentai – erdvus vestibiulis, atviro plano valgykla ir dvi salės, apželdinti atriumai.

Per nedidelę ceremoniją kompleksą iškilmingai atidarė TECE grupės vykdomieji direktoriai Hans-Joachim Sahlmann, Peter Fehlings, André Welle ir dr. Michael Freitag. Į įkurtuves buvo pakviesti savininkai – Fehlings šeima, Emsdeteno miesto meras Oliver Kellner, pastato statybose dalyvavusių įmonių ir vietinių vidutinio dydžio įmonių atstovai, vadovaujamas pareigas einantys įmonės darbuotojai ir kt. Visi darbuotojai su šeimomis jau turėjo progą susipažinti su naujaisiais pastatais rugpjūčio viduryje, per specialų šeimoms skirtą renginį, kuriame darbuotojų šeimos nariai galėjo pamatyti, kaip atrodo jų artimųjų kasdienis darbas.

„Man nepaprastai malonu oficialiai pristatyti šias puikias naujas patalpas ir iškilmingai atverti jas kartu su statybos įmonių, savivaldybės atstovais ir kitais, – šventės dalyviams sakė H.-J. Sahlmann. –  Galų gale visi darbuotojai, kurie anksčiau dirbo po Hollefeldstraße gatvę išsibarsčiusiuose skirtinguose pastatuose, vėl galės dirbti vienoje vietoje. Neabejoju, kad šis pažangus kompleksas dar labiau sustiprins bendruomenę, padidins mūsų darbuotojų produktyvumą ir padarys mus dar patrauklesnius verslo partneriams. Naujasis biuro pastatas suprojektuotas kaip vadinamasis lankstus biuras, todėl jame bus galima įgyvendinti į ateitį orientuotus darbo modelius, kaip antai dalijimasis stalais ir hibridinis darbas. Taip jis prisidės prie naujos įmonės kultūros kūrimo. Ši kultūra ypač svarbi formuojant TECE kaip darbdavio įvaizdį.“ Savo kalbą H.-J. Sahlmann užbaigė pabrėždamas, kad „naujasis pastatas šalia Grevener gatvės neabejotinai siunčia pozityvų signalą apie vidutinio dydžio įmonių konkurencingumą Emsdetene“.

atidarymas

(iš kairės į dešinę) Inžinerijos profesorius Johannes Schilling (SCHILLING ARCHITEKTEN), Oliver Kellner (Emsdeteno miesto meras), Jens Fehlings (akcininkas), André Welle (vykdomasis direktorius), Carolin Fehlings (akcininkė), Peter Fehlings (vykdomasis direktorius ir akcininkas), Hans-Joachim Sahlmann (vykdomasis direktorius), dr. Michael Freitag (vykdomasis direktorius).

Dėl spartaus įmonės augimo jos darbuotojai anksčiau dirbo keliuose skirtinguose Emsdeteno pramonės parko pastatuose Hollefeldstraße gatvėje. Užbaigus naująją įmonės buveinę, įvairūs jos skyriai nuo šiol vėl dirbs vienoje vietoje. Tiesioginėje kaimynystėje įsikūrę, pėsčiųjų takais sujungti esami įmonės pastatai papildyti naujomis administracinėmis ir gamybos patalpomis. Visi kartu jie sudaro išplėstą TECE pastatų kompleksą. Energija tiekiama iš naujo TECE energijos tiekimo centro: efektyvų energijos vartojimą užtikrina keli skirtingi šilumos rekuperacijos procesai ir moderni energijos kontrolės technologija.

Naująjį pastatą suprojektavo Kelne įsikūrusi architektų studija „Schilling Architekten“, žaliąją erdvę kūrė Antverpeno įmonė „Wirtz International Landscape Architects“.