Skip to main content
Retai naudojamoms patalpoms

Optimali geriamojo vandens higiena

Sveikata ir saugumas namuose

Nepriekaištinga geriamojo vandens higiena – vienas iš pagrindinių profilaktinės sveikatos priežiūros aspektų. Kai vamzdžiuose ilgą laiką užsistovi vanduo – pavyzdžiui, moksleivių atostogų metu arba kai viešbučių, studentų bendrabučių ar slaugos namų kambariuose ir butuose kurį laiką niekas negyvena, gali kilti problemų dėl taršos. Siekdama užtikrinti tinkamą geriamojo vandens sistemos veikimą ir gyventojų sveikatą, bendrovė „La Vida Pflegeepartner GmbH“ Žemutinės Saksonijos Lonės miesto Lindenstrasse gatvėje įsikūrusiuose senelių namuose įdiegė „TECEprofil“ higieninio vandens nuleidimo technologiją. Vandens nuleidimas tapo  automatizuotas, todėl operatorius gali įrodyti, kad sistema naudojama tinkamai, be to, sumažėjo priežiūros personalo darbo krūvis.

Šiuose naujai pastatytuose senelių namuose įrengti 76 vienviečiai kambariai, kuriuose visuose yra ir vonios kambarys. Vis dėlto daugelis senelių namų gyventojų nevaikšto, todėl jų asmens higiena slaugytojai rūpinasi specialiai suprojektuotose sanitarinėse patalpose. Daug vonios kambarių nėra naudojami nuolat, todėl nepalaikoma vandens apykaita, būtina geriamojo vandens higienai užtikrinti.

Mažiau rūpesčių slaugytojams

Kai tokiuose senelių namuose nėra įdiegta higieninio vandens nuleidimo technologija, vandens apykaita vamzdžiuose nustatytais intervalais, siekiant išvengti vandens užsistovėjimo ir su tuo susijusio sveikatai pavojingų mikroorganizmų kiekio padidėjimo, geriausiu atveju rūpinasi patalpų priežiūros vadovai. Tokiai praktikai reikia aukšto lygio procesų valdymo, o darbuotojai turi būti atitinkamai instruktuoti ir privalo pildyti žurnalą ranka. Viską dar labiau sunkina darbo grafikų planavimo iššūkiai ir kasmetinės darbuotojų atostogos. Vandens sistemoje atsiradus mikroorganizmų, gali grėsti teisinės pasekmės, jei būtų įrodytas aplaidumas.

Mažiau pastangų, didesnis efektyvumas

Dėl mūsų higieninio vandens nuleidimo sprendimo tokių sudėtingų procedūrų nebereikia: rekomenduojamais laiko intervalais vanduo iš vamzdyno tam, kad būtų užtikrinama geriamojo vandens higiena, pašalinamas automatiškai. Tai užprogramuojama nesudėtingai naudojamoje mobiliųjų įrenginių programėlėje: galima rinktis vandens nuleidimo parinktis, pagal kurias vanduo nuleidžiamas tam tikromis savaitės dienomis arba tam tikrais intervalais. Pasirinkus parinktį „Intervalai“, vandens nuleidimo intervalą ir nuleidžiamo vandens kiekį galima nuolat reguliuoti – taip išsprendžiama ir trumpesnių sistemos nenaudojimo laikotarpių problema. Pasirinkus parinktį „Savaitės dienos“, galima ne tik lengvai ir patogiai reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, bet ir pasirinkti konkrečias automatinio vandens nuleidimo dienas ir laiką. Dėl naudojimą fiksuojančio talpos jutiklio vanduo bus nuleidžiamas tik tada, kai sistema iš tiesų nėra naudojama.

higieninis vandens nuleidimas

Saugumą užtikrinanti žurnalo funkcija

Geriamojo vandens higiena senelių namuose yra itin svarbi žmonėms, kurių nusilpęs imunitetas ir kuriems reikia specialios priežiūros. Todėl šiuo atžvilgiu VDI/ DVGW 6023 rekomenduojama visiška visos vamzdžių sistemos vandens apykaita kas 72 valandas. Be to, kiekvienas geriamojo vandens sistemos operatorius turi teisinę prievolę palaikyti jos saugą ir yra atsakingas už tinkamą jos veikimą ir higieną. Tam, kad Lindenstrasse gatvės senelių namų operatorius prireikus galėtų įrodyti, jog geriamojo vandens sistema naudojama tinkamai ir reguliariai, programinėje įrangoje įdiegta automatinio žurnalo pildymo funkcija, registruojanti kiekvieną vandens nuleidimą. Be to, nuolat dokumentuojamos ir faktinės vandens nuleidimo programos nuostatos. Žurnalą galima peržiūrėti mobiliųjų įrenginių programėlėje ir eksportuoti PDF formatu.

Higieninis vandens nuleidimas

Šis TECE sprendimas unikalus tuo, kad vandens nuleidimo įtaisas yra tiesiogiai integruojamas vandens bakelyje. Siekiant užtikrinti, kad vandens nuleidimo metu būtų pakeičiamas visos vandens tiekimo linijos turinys iki pat įvadinio vamzdžio, unitazo modulis su integruotu higieninio vandens nuleidimo mechanizmu statomas taip, kad kilpinėje geriamojo vandens sistemoje būtų paskutinis vartotojas. 76 senelių namų kambariams pakako 30 higieninio vandens nuleidimo įtaisų. Ši idėja jau pasiteisino praktikoje: TECE higieninio vandens nuleidimo sistema bus įrengiama ir Osnabriuko apskrityje Hasberge bendrovės statomuose senelių namuose.

Design award