Skip to main content

Tidløs klarhet

Innfelt - som om den var en del av veggen.

TECEloop betjeningsplatene med dobbeltspylersystem er redusert til et minimum når det kommer til synlighet. De forskjellige materiale- og fargekombinasjonene til rammer og knapper, og en unik innfelt installasjon gir utvidede designmuligheter.

Muligheten til å innlemme glass betjeningsplatene er en fremragende TECEloop funksjon. Ved å bruke det tilgjengelige installasjonssettet er montering like enkelt som det er presist.

TECEloop punktet durch Vielfalt

TECEloop modulsystem:
Hundre-og-fire mulige kombinasjoner

TECEloop modulsystem består av et standardutvalg av 8 trykknapper og 13 deksler. Dette danner totalt 104 forskjellige kombinasjoner for innfelt installasjon.

Gjennomtenkt teknologi åpner for muligheten for innfelt installasjon av alle TECEloop glass betjeningsplater - enkelt og nøyaktig med den korresponderende installasjonsrammen. Denne er dybdejusterbar for veggbelegg fra 5 til 18 mm, til og med opptil 36 mm med det oppgraderte settet.

TECEsquare

TECEloop glass:
Innfelt - som om den var en del av veggen

Muligheten til å innlemme glass betjeningsplatene er en fremragende TECEloop funksjon. Ved å bruke det tilgjengelige installasjonssettet er montering like enkelt som det er presist.

TECEloop spolplatta för toaletter

TECEloop plast:
når det kommer til spesialhygiene

TECEloop betjeningsplater i plast er av samme størrelse og form som TECEloop betjeningsplater laget av glass. Knappaktiveringen er også identisk. Den antibakterielle versjonen anbefales spesielt for bruk i sykehus, sykehjem og pleiehjem, samt i andre fasiliteter hvor hygiene er spesielt viktig. Sølvpartiklene som finnes i materialet gjør at platen kan redusere antall bakterieformeringer betydelig. Det er ingen alternativer for innfelling av plastversjonen.

TECEloop

Betjeningsplatevarianter