Skip to main content
TECEfloor

TECEfloor Smart Home: modulāra temperatūras un enerģijas pārvaldības sistēma

Viedās mājokļa pārvaldības sistēmas turpina gūt arvien lielāku popularitāti. Tomēr prasības tam, cik tieši viedam ir jābūt mājoklim, mēdz ievērojami atšķirties. TECEfloor Smart Home sistēma aug atbilstoši tai izvirzītajām prasībām: no vieda termostata vienā telpā un centrālas temperatūras un mitruma pārvaldības līdz pat ar balsi vadāmai Smart Home viedā mājokļa sistēmai visām tīklā sasaistītajām iekārtām. Lai padarītu šo sistēmu uzstādīšanu un iestatīšanu patiesi “viedu” uzstādītājiem, TECE paļaujas uz TECEfloor moduļiem vairākos paplašināšanas posmos: papildinot sistēmas pamatu, ko veido t. s. atsevišķās telpas vadība (1. modulis) un sistēmas pārvaldība (2. modulis), jaunā centrālās vadības vienība (3. modulis) nodrošina optimālu pilnīgas telpu pārvaldības sistēmas noslēgumu. Pateicoties tam, ka tiek izmantota tikai viena sistēma, vēlāk to iespējams viegli modernizēt vai papildināt ar plašu sistēmu un funkciju klāstu.

Viedie moduļi – individuālu kombināciju iespējas

Sākot ar atsevišķu telpu pārvaldību līdz pat centralizētai visu sistēmas elementu vadībai: izmantojot TECEfloor Smart Home sistēmu, visi komponenti nodrošina savstarpēju sadarbību. 1. modulis, temperatūras vadība atsevišķā telpā, ir viedās telpu pārvaldības pamats. TECE iekštelpu termostati ar integrētiem temperatūras un mitruma sensoriem uzticami reģistrē telpas klimata rādītājus un, izmantojot radiosakarus, savstarpēji sazinās ar TECEfloor vadības kolektoru, kas nodrošina padeves vadību uz noteiktām zonām. Izmantojot dažādas papildu funkcijas, piemēram, laika programmēšanu, rasas punkta uzraudzību un grīdas sensorus, TECE iekštelpu termostati nodrošina patīkama klimata uzturēšanu ikvienā telpā. 2. modulis, sistēmas pārvaldība, ir viedā saskarne, kas nodrošina saikni starp atsevišķas telpas vadību un sistēmas centrālo tehnoloģiju. Turklāt, izmantojot radiosakarus, tas nodrošina arī divpusēju saziņu ar katras atsevišķās telpas vadības kolektoriem. Kā atsevišķas telpas vadības saskarne, tas nodrošina iespēju veikt divas bezpotenciāla ievades – pārslēgšanai no apsildes uz dzesēšanu, kā arī centrālā rasas punkta uzraudzībai. Tas ļauj centralizēti iestatīt atsevišķas telpas vadības sistēmu apsildes vai dzesēšanas režīmā no apsildes/dzesēšanas ģeneratora bez nepieciešamības veikt atsevišķu katras telpas vadības sistēmas iestatīšanu. 

Jaunums! Visas sistēmas pārvaldība ar vienu centrālo vadības vienību. Vairāk nekā tikai atsevišķu telpu vadības sistēma: trešajā modulārās TECEfloor Smart Home viedās mājokļa vadības sistēmas paplašināšanas posmā – centrālā vadības vienība – tiek apvienoti visi sistēmas elementi un sistēmas. Šeit tiek uzraudzītas un pārvaldītas visas iepriekš pārī savienoto ierīču un papildu piederumu, piemēram, radiatoru termostatu, bezvadu kontaktligzdu un bezvadu komutācijas moduļu, funkcijas un statusi. Saziņa tiek veikta, izmantojot radiosakarus. Mājas WLAN maršrutētāja WiFi saskarne nodrošina arī papildu piekļuvi, izmantojot lietotni, vai standarta balss vadības funkciju, izmantojot viedtālruni. Centrālā vadības vienība ir uzstādāma uz iebūvēta karkasa vai darbināma ar uz galda novietojamu paliktni, izmantojot USB uzlādes kabeli. Abos gadījumos tā ir elementāri noņemama ērtai un vienkāršai programmēšanai, pateicoties buferrežīma baterijai.

Vienkārši intuitīva: lietotne TECE Smart Comfort

Lietotne TECE Smart Comfort ir centrālās vadības vienības mobilais paplašinājums. TECEfloor Smart Home vadības vienības WiFi saskarne nodrošina piekļuvi, izmantojot saistīto lietotni TECE Smart Comfort vai standarta balss vadības funkciju. Centrālās vadības vienības mobilais papildinājums atvieglo visu savienoto ierīču pārvaldību, nodrošinot to vadības iespēju jebkurā vietā un jebkurā laikā. Intuitīvā un viegli saprotamā lietotāja saskarne padara programmēšanu vienkāršu un viedu. Jaunākās datu šifrēšanas tehnoloģijas nodrošina uzticamu un drošu datu pārraides aizsardzību.

Viedi papildu piederumi

Dažādi papildu piederumi, piemēram, mitruma regulatoru komutatori vai bezvadu pārslēgi, viedas darbības radiatoru termostati un mobilo mitruma regulatoru starpposma kontaktligzdas, ideāli papildina kopējo sistēmu. Arī šo piederumu vadība ir vienkārša – izmantojiet lietotni, centrālo vadības vienību vai balss vadības sistēmu.

Smart home

Sākot ar atsevišķu telpu pārvaldību līdz pat centralizētai visu sistēmas elementu vadībai: izmantojot TECEfloor Smart Home sistēmu, visi komponenti nodrošina savstarpēju sadarbību.