Skip to main content
Das TECEflex Schibehülsen-Rohrsystem ist extrem verlässlich und fehlertolerant.

TECEflex higijenska kutija

Kako bi hladna voda ostala higijenski hladna

TECE Hygienebox
TECE higijenska kutija termički odvaja cirkulaciju tople vode od priključka armature.

Kod instalacije kupaonskih armatura TECEflex higijenska kutija automatski ispunjava zahtjeve propise za pitku vodu. TECEflex higijenska kutija termički odvaja cirkulaciju tople vode od priključka armature i tako pouzdano sprječava prijenos topline s armature na hladnu vodu.

Kao tvornički predgotovljena komponenta ona štiti hladnu vodu od nedozvoljenog zagrijavanja iznad 25 °C.

 • Automatski su zadovoljeni propisi za pitku vodu – hladna voda ostaje hladna.
 • Predgotovljene komponente osiguravaju učinkovitu montažu te pouzdan i siguran rad.
 • Izolacijsko kućište olakšava priključivanje na izolaciju cijevi.
 • Visoka kompatibilnost zahvaljujući različitim cijevnim adapterima.
 • Projektantima i instalaterima nudi zaštitu od skupih reklamacija

  Princip TECEflex higijenske kutije – bolje, sigurnije

  Kod TECEflex higijenske kutije cirkulacija se odvija u čvrsto definiranom razmaku iznad armature. Topla voda dolazi putem kratke i okomite sporedne cijevi koja je dimenzionirana tako da nakon uzimanja vode dolazi do stabilne stratifikacije. Time ne dolazi do prijenosa topline na armaturu. U prošlosti su se cirkulacijske cijevi vodile sve do armature kako bi se izbjegla stagnacija u sporednim cijevima. No to je dovodilo do nedozvoljenog zagrijavanja armature i hladne vode. TECEflex higijenska kutija ovdje nudi jednostavno i učinkovito rješenje.

  TECE higijenska kutija dozvoljava jednostavno i brzo termičko razdvajanje hladne vode

  Dva termografa otprilike 45 minuta nakon završetka puštanja vode

  Dvostruka zidna pločica

  TECE higijenska kutija