Skip to main content
TECE Norge satser på økt synlighet og et tettere samarbeid med Sverige for å vinne enda mer terreng i markedet. På bildet ser vi salgsdirektør Frode Øien, salgs- og markedskoordinator Kristin Knudsen og Nordic Marketing Manager Sofia Ljunggren.

- TECE Norge har et stort uforløst potensial, og skal bli enda mer synlig

TECE Norge satser på økt synlighet og et tettere samarbeid med Sverige for å vinne enda mer terreng i markedet. På bildet ser vi salgsdirektør Frode Øien, salgs- og markedskoordinator Kristin Knudsen og Nordic Marketing Manager Sofia Ljunggren.

Nyansatt salgsdirektør Frode Øien: 
- En av de største aktørene i bransjen sa til meg at «TECE har vanvittig gode produkter, men må ta mer plass i markedet». Da skjønte jeg at det lå et stort, uforløst potensial i selskapet som trigget meg til å takke ja til stillingen.  Og det er nettopp økt synlighet vi skal satse mye på framover, sier Frode Øien, nyansatt salgsdirektør hos TECE Norge. Som en del av satsingen, har de også knyttet til seg Kristin Knudsen som salgs-og markedsføringskoordinator.  

- TECE har gjort det veldig bra, men nå tar vi et steg fram og skal være enda mer tydelig på markedsføring og kommunikasjon med både rørleggerne og sluttbrukeren, forteller de.

- Det skal vi gjøre i forhold til å oppgradere brosjyremateriell, teknisk informasjon og hjemmesider, øke aktivitetene på sosiale medier etc., som i sum skal løfte selskapet ytterligere og at vi tar den plassen i markedet vi fortjener.

Flere flaggskip

For mange er TECE synonym med innbyggingssisternene, som er selve flaggskipet for selskapet. Nå er det på tide å løfte fram flere flaggskip fra sortimentet, understreker Øien.

- Det gir en trygghet å vite at de fleste i markedet vet at TECEs produkter er svært solide og pålitelige, og også vår bærekraftstrategier er godt kjent. Gjennom det er grunnmuren er lagt, nå handler det i enda større grad om å ta tak i mulighetene.

Han trekker fram avløpssystemet i plast som eksempel på et produkt som bør løftes opp.

- Ja, det har alle forutsetninger til å bli en bestselger. Systemet forenkler og effektiviserer hverdagen til rørleggerne i forhold til montering, fleksibilitet, vekt osv. Et spennende produkt som stadig flere blir oppmerksomme på. Vi har fått kjempebra skussmål på løsningen, og de som først har forsøkt det én gang vil ikke bruke noe annet.

- Også vår prefabrikkering av kassetter og systeminstallasjonsvegger, er en produktgruppe som helt klart vil vokse betydelig i årene framover. De er designet for en betydelig reduksjon i byggetid, og er det noe byggebransjen generelt - og VVS-bransjen spesielt - skriker etter, er det nettopp økt effektivitet. I stedet for å shoppe deler her og der og skru alt sammen på byggeplassen, kan man nå bare bestille ferdige fordelerskap og spare masse tid og ergrelser. I tillegg er det en langt mer bærekraftig måte å bygge på.

Direkteleverandør

TECE distribuerer sine produkter direkte, ikke gjennom grossistleddet. En modell Øien støtter 100 prosent.

- Ja, jeg mener det er mange fordeler av å være direkteleverandør, som styrker seg ytterligere når vi ser den bransjeglidningen og generelle usikkerheten som lenge har preget markedet. Vi kan være vår egen herre og ta raske avgjørelser.  Ved å levere direkte, er vi tett på kundene og får et innblikk i deres utfordringer og muligheter. Som igjen gis raskeste vei til produktutvikling.

Han trekker samtidig fram den rådgivende funksjonen som kanskje den aller viktigste.  Gjennom et aktivt salgsteam med inngående kjennskap til produktene og systemene til TECE, kan de være den beste rådgiveren for kundene. Denne nære dialogen og relasjonen er gull verdt for oss, og det er en grunn til at vi har gjort slagordet «Close to you» til en leveregel. TECEs vekst og suksess er nettopp et resultat sitt spesielt nære forhold til, og dialog med, kundene. 

- Vi skal ikke være superselgere som pusher mest mulig og dyrest mulig produkter, men vi skal lytte til kundene og sørge for at de får de rette produktene i forhold til behovene. Og oppstår det problemer, skal vi alltid ha et apparat som kan bistå.

Grenseløst samarbeid

TECE Norges satsing innebærer også et tettere samspill mellom Norge og Sverige, forteller Nordic Marketing Manager Sofia Ljunggren.

- Inntil nå har vi jobbet på et overordnet, nordisk nivå på mange områder. Når vi nå har ansatt en markedkoordinator for det norske markedet, vil det bli et tett samarbeide på tvers av landegrensene og i større grad hente ut nyttig erfaring fra hverandre. Vi starter med markedssiden, men det er naturlig at også salgssiden vil kunne knytte bånd og ta lærdom fra hverandre.

Det er en utvikling Øien har svært stor sans for, og som han mener vil styrke dem som selskap og at de i fellesskap vil vinne ytterligere markedsandeler.