Skip to main content
TECEguard Plug-in läckagebrytare

TECEguard plug-in lekkasjestopper

Hvert år inntreffer ca. 100 000 vannskader i norske hjem. Disse kan ha store økonomiske og miljømessige konsekvenser. Nyheten TECEquard plug-in lekkasjestopper stenger vanntilførselen og reduserer skadeomfanget.

De siste årene har det totale antallet vannskader blitt redusert, som et resultat av strengere bransjekrav. Derimot har antall vannskader på kjøkkenet økt de siste årene. Kjøkkenet kvalifiser ikke som et våtrom og reguleres derfor ikke av de samme, strenge kravene som for eksempel et baderom. Derfor øker sjansen for lekkasjer med apparater som oppvaskmaskin, kjøleskap og andre husholdningsmaskiner. Dette gjelder både for private husstander og offentlige bygg.

TECEguard plug-in lekkasjestopper begrenser skadeomfanget ved lekkasjer. Ved lekkasje stenges både vanntilførselen og strømforsyningen til et eventuelt tilkoblet apparat.
– Lanseringen av TECEguard er en del av vår satsning på vannsikre produkter for det nordiske markedet. Siden vi som oftest opererer i nordiske trehus er sikring mot lekkasjer ekstra viktig. En fukt- eller vannskade kan ha omfattende konsekvenser, som lange tørketider, omfattende opprydning og risiko for farlig muggdannelse, sier produktsjef i TECE Norge AS.

TECEguard plug-in er en lekkasjestopper med motorisert kuleventil, styreenhet og vannsensor. Styreenheten settes direkte i vegguttaket og kobles til strømforsyningen. Ved lekkasje stenges både vanntilførselen og strømforsyningen umiddelbart.

Systemet er tilgjengelig med én eller to motoriserte kuleventiler som monteres til vannforsyningen. Ved behov for å stenge for både varmt og kaldt vann er det nødvendig med to ventiler.

TECEguard plug-in lekkasjestopper er SINTEF-sertifisert.

TECEguard Plug-in läckagebrytare
TECEguard plug-in er en lekkasjestopper med motorisert kuleventil, styreenhet og vannsensor.