Skip to main content

För frågor:
info@tece.se

Spolteknik

TECE-cistern

Spara vatten eller spola ordentligt?

Med TECE-cisternen är både och möjligt.
Spoltrycket kan flexibelt anpassas till alla toaletter, oavsett vilket porslin som används. Med konventionella dräneringsventiler kan spoltrycket därefter endast begränsas men inte ökas. Genom att byta ut den standardmonterade ventilringen kan spoltrycket därefter ökas. Om det blir överspolning kan det naturligtvis även reduceras.

TECE Spülkasten
Spara vatten när det är möjligt - spola ordentligt när det är nödvändigt!

Under många år har ledande keramiktillverkare erbjudit en vattensparande specialtoalettskål som klarar 4,5 liter för en hel spolning. Då dubbelspolningsteknologin inte fanns tillgänglig användes ett enkelspolningssystem.

Resultat: spolningen krävde alltid 4,5 liter vatten, oavsett vad besökaren gjort, och vattnet som sparades genom hela spolningen slösades bort igen.

Minska inte bara spolningstrycket, öka det också.

Spolningstrycket kan flexibelt anpassas till kraven på alla toaletter, oavsett keramiken som används.Exempel: Efter att toaletten installerats spolar inte keramiken ordentligt. Med konventionella avloppsventiler kan spolningstrycket bara reduceras senare, men inte ökas. TECE-ventilen har en lösning för det: Genom att byta ut den standardmonterade ventilringen kan spoltrycket därefter ökas. Naturligtvis kan det även reduceras om det stänker för mycket.

Full spolning: 4,5 / 6 / 7,5 och 9 liter
Partiell spolning:: 3 liter

Genom att byta ut styrventilen på ventilplatsen kan spolningstrycket reduceras eller ökas.

Med ett enkelt reglage kan montören välja mellan 4,5 / 6 /7,5 och 9 liter för full spolning medan den reducerade spolningen håller konstanta 3 liter.

Underhåll och montering

Underhållet är lika enkelt som monteringen. När ventilen bytts ut behöver individuella delar inte avlägsnas eller tas ut. Ventilen bildar en enhet där alla delar permanent ansluts till varandra.

Fyllnadsventil F 10 - passar alltid!

Den universella ventilen för smarta servicetekniker

Utrustad med den nya TECE-fyllnadsventilen F 10 är installationsteknikern redo för allt: Den passar inte bara varje TECE-cistern utan är även kompatibel med alla konventionella tredjepartscisterner.

Om cisternen är trasig förväntar sig kunden att problemen blir lösta snabbt. Om källan till problemet är en trasig påfyllningsventil, är F 10 från TECE i många fall rätt reservdel för installationsteknikern. Tack vare den nya påfyllningsventilen behöver teknikern inte gå till lagret eller grossisten, utan kan hjälpa kunden snabbt och kompetent. Kompatibiliteten hos den nya ventilen med de flesta tredjepartscisterner på marknaden gör F 10 till en praktisk universallösning.

Smart uträknad: En lista tryckt på förpackningen redogör för teknikern vilka cisterner som producerats av vilken tillverkare fyllnadsventilen F 10 passar till. Dessutom uppfyller ventilen ljudskyddskrav i akustikgrupp I och fyller cisternen väldigt tyst.

Füllventil F10
En universallösning för nödsituationer när tredjepartscisternen strejkar: serviceteknikern befinner sig på den säkra sidan med TECE fyllnadsventil F 10. Den passar även många icke-TECE-produkter, och dessutom är fyllningsljudet särskilt tyst.

Utloppsventil

Ljudisolering - kopierad från jetplan

Toaletter utan spolring dominerar marknaden tack vare den enkla rengöringen och är associerade med ökad hygien. Nya designer och former på porslin dyker alltid upp. På samma sätt har kraven på cisterner också ökat, då kantdesignen påverkar spolning och spolningsmotstånd. Ljudeffekter eller slagljud kan emellanåt höras, vilka uppstår av ventilplattan när dräneringsventilen stängs. Av denna anledning har TECE reviderat den tidstestade dräneringsventilen med respekt för ljusisolering.

För att optimera ljudnivåer har man använt ett tekniskt trick från flygindustrin. Ett chevronmunstycke, liknande det som finns i en flygplansturbin, har monterats för att optimera flödet vid utloppet. Detta garanterar stabila flödesförhållanden och lägre ljudnivåer, utan slurpande ljud.

Füllventil F10 - Ablaufventil

TECEprofil SafetyBag

TECE har utvecklat en helt ny typ av inbyggnadscistern för att möta kraven i TEK 10. TECEprofil Inbyggnadscistern med Safetybag får installeras i vägg utan att tätskikt finns bakom cisternen. En helt vattensäker Safetybag i genomskinlig,kraftig och åldersbeständig plast omsluter hela vattentanken och spolröret.

Safetybagen tätas på framsidan väggen mot tätskiktet som appliceras på väggen. Detta bidrar till att göra installationen mycket enkel, kostnadseffektiv och säker.

TECEprofil - Safety Bag

Tekniska godkännanden:
Swedcert typgodkännande nr 1177 Sintef (Norge) godkännande TG20130 Säker Vatten.

Automatisk läckagestopp
TEK 10 kräver att automatisk läckagestopp måste installeras i tvättrum som inte har ett utlopp.

Övriga produkter
TECE Einwurfschacht für Reinigungstabs
Införingsrör för rengöringstabletter
Införingsrör för rengöringstabletter - för bättre hygien och en fräscht doftande toalett.
TECE Urinaldruckspüler
Spolventil för urinoar
Välgenomtänkta detaljer och förbättrad konstruktion.