Skip to main content

TECEsystem

För frågor:
info@tece.se

Prefabricerade installationsväggar.

Optimera dina arbetsprocesser med prefabricering av TECE-produkter. Flera olika byggnadsparter möts vid planläggning, byggnation och renovering av installationsutrymmen i alla typer av byggnader. Samordningen av byggprocesser med hänsyn till byggnadsmaterial, system, standarder, tider och priser kräver mycket tid. Dessutom spelar garantier och tillförlitlig säkerhet en ännu viktigare roll. Med prefabricering av installationsväggar kan du bygga mer pålitligt, mer effektivt och ekonomiskt. Både vid renovering och nybyggnation av hotell, vårdhem, sjukhus och andra kommersiella eller industriella fastigheter.

Systembau - TECEsystem