Skip to main content

För frågor:
info@tece.se

Avloppssystem

Seal System

En försäkringspolicy för golvavlopp

Standardisering har inte alltid lätt att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen: det gäller även golvavlopp i badrum och sanitetsutrymmen. Framgången med duschrännor har haft en varaktig påverkan på badrumsbyggande - och lett till att golvnivåavlopp i kakelgolv blivit ledande på området. Samtidigt har liggande plattor i en tunnbäddsprocedur tagit överhanden under senare år.

Seal System Logo DE Wandaufkantung

Peka.Dra.Tätad!

Byggindustrin och tillverkare av kemikalier som används vid byggen har introducerat individuellt testade produkter i praktiken. Men när förenade tätningar och en duschränna möts i ett verkligt golv på bygget, öppnas ett gap i standardiseringen då det finns ett brett utbud av produkter och inga gemensamma standardbaser går att hitta. Frågan uppstår då: är det här verkligen tätat? Och vad ska göras om det inte är det?

Seal System tacklar problemet - och erbjuder en lösning: Med omfattande kombinationstester av marknadsledande produkter i duschrännor, punktavlopp - och med det bredaste utbudet av sammansatta tätningar, kan både planläggare och byggare vara säkra: "Det är tätat"

Seal System - TECE drainpoint S

Bron mellan standarderna:

Fler än 600 certifikat skapar garanti
Den unika Seal System tätningstejpen och Seal System tätningshylsa skapar fogen mellan den sammansatta tätningen och sanitetskonstruktionen. Dessa tätningselement är ett standardgränssnitt för många golvavlopp som brukar finnas på marknaden - både punktavlopp och kanalavlopp. 600 certifikat bekräftar den interaktiva funktionen hos produktkombinationerna.

Seal System - Dichtband

Bred varumärkestäckning:

17 tätningstillverkare och nio varumärken inom byggnadsteknik kombinerade
Seal System kombinerar produkter från 17 välkända märkestillverkare av tätningssystem med nio varumärken från professionella byggteknikföretag. Tätningsprodukterna innefattar polymerdispersioner, enkel- och dubbelkomponent polymer-cement-murbruk-kombinationer, tätningstextilier och flytande polymerer. Duschrännor innefattar renner i rostfritt stål med och utan synlig kant, naturstensrenner, raka och vinklade renner, torrfoderrenner, renner som byggs direkt in i väggen eller rummet, supertunna duschrännor för renovering, och även renner med särskilt hög avloppskapacitet samt DN70 avloppsvattenrör.

Seal System - Dichtmanschette

Sammansatt tätning - omprövad enkelhet

Sammansatta tätningar har imponerat på många applikationer i sanitetsutrymmen. Det är inte någon överraskning då de erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ för tätning. Marknaden för sammansatt tätning är emellertid svår att få grepp om då utbudet är brett. Seal System har certifierat övergången till golvavlopp med ett kombinationstest av de olika tillgängliga tätningsprodukterna som finns på marknaden - peka, dra - tätad!

Test under vatten:

Taget från praktiken - för praktiken
Kiwa TBU GmbH, Greven, ansvarade för test och certifiering. Det är en testanläggning ackrediterad av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Testerna utfördes i enlighet med testprinciperna för tilldelning av allmänna konstruktionsövervaknings- och inspektionscertifikat för tätning i samband med kakel- och plattgolvtäckningar. Vattentätheten demonstrerades i ett badtest. De olika duschrännor eller punktavloppen monterades i testbadet och kombinerades sedan med tejp eller tätningshylsa och komposittätningen. Avloppen, tätningselementen och komposittätningen utsattes sedan för en 20 centimeter hög vattenpelare under flera veckor.

Seal System - Wasserprüfung

Ny ZDB-riktlinje för bunden tätning:

En grund för Seal System
Den nya ZDB-riktlinjen kräver användning av tätningstejp, tätningshylsor eller textilmattor mellan golvavlopp och de bundna tätningarna. Reaktionshartser och tvåkomponents plast-cement-murbruk-kombinationer är godkända för limanslutningar på plats. De tidigare använda enkel-komponents plast-cement-murbruk-kombinationerna och polymerdispersioner måste först granskas och ges ut. Seal System erbjuder redan dessa utgivningar. 2K-MDS och 1K-MDS, liksom polymerdispersioner och tätningsark finns bland de mer än 600 certifierade kombinationerna av bundna tätningar och avloppsprodukter. Manualen "Peka.Dra.Tätad!" ger detaljerad information om detta.

Seal System

Poetic-licens:

De 7 vanligaste missuppfattningarna gällande duschrännor och sekundära avlopp

Fel #1:
Kakelplattor har en funktionell uppgift och leder vattnet till avloppet över ett fall. Den avgörande tätningsnivån är under dem.
Fakta:
Standardbeteckningen för bundna tätningar är "tätning i kombination med kakel och plattor“. Detta klargör att kakelytan är tätningsnivåytan per definition. Idén med sekundärt avlopp har sitt ursprung från när bituminösa tätningsremsor användes för att täta under golvbeläggningen. Murlagret mellan kakel och bunden tätning kan inte och får inte dräneras i duschutrymmet.

Fel #2:
När skarvar förlorar sin tätningskapacitet tränger vatten in och skadar kakellimmet och gör att kaklet lossnar.
Fakta:
Vattenvolymerna som tränger in här är av homeopatiska kvantiteter. Kvaliteten på fogmaterialet förhindrar fuktning. När fogen eller kaklet går sönder, dunstar fukten som tränger in genom ingångsöppningen. Alla vanliga kakellim passar även för placering på kakel på poolgolv eller på terrasser. Till skillnad från duschar är de alltid våta. Om en kakelplatta på en terrass lossnar beror detta oftast på frostskador.

Fel #3:
Om lakvatten samlas under kaklet måste det dräneras genom en ytterligare avloppsnivå.
Fakta:
Skadade fogar kan tillåta vatten att tränga in i teorin - men kan den tränga in under kaklet också? Egentligen inte. Det finns inte heller någon definierad avloppsväg. Ett enkelt tvärgående lager med kakellim räcker för att förhindra vatten från att tränga in. Lakvatten kan endast dräneras om renner finns under kaklet. Sådana renner existerar inte.

Fel #4:
Lakvattendränering gör duschrännor säkrare.
Fakta:
Motsatsen är det som gäller. I motsats till slutna och foglösa kanalkroppar som når kanten på kaklet (figuren till höger), utgör lakvattendräneringsöppningarna risken för att mjäll, tvålrester och hår och liknande fastnar i hålrummen på grund av kapilläreffekter (figurerna till vänster). En duschränna fylls under en dusch och lakvattenöppningarna kommer i kontakt med duschvattnet i kanalen - med de negativa konsekvenser som beskrivits ovan. För renner som byggs utan kakelkanter av visuella skäl, måste utrymmen mellan kanalkroppen och kaklet tätas permanent.

Fel #5:
Lakvatten orsakar saltutslag eller missfärgning i natursten.
Fakta:
Saltutslag eller missfärgningar i natursten orsakas inte av vatten, utan vanligtvis av olämplig inneslutning eller fogmaterial. Äkta saltutslag som kan uppstå utomhus på grund av vädret uppstår inte i duschutrymmet.

Fel #6:
Lakvattensöppningar behövs som ventilationsöppningar, så att kakellimmet kan torka, särskilt under stora plattor.
Fakta:
Kakellim härdar cemetbaserat. Den kemiska reaktionen fungerar även utan lufttillförsel. Om lakvattensöppningar krävs för att ventilera murbrukslagret, är stora kakelplattor bara tillåtna längs duschrännor.

Fel #7:
Duschrännorär svåra att rengöra och tenderar att utveckla odör.
Fakta:
Foglösa och slutna kanalkroppar i rostfritt stål såsom de som erbjuds av TECE, är lätta att rengöra och utan hörn eller hålrum som inte går att komma åt. De innehåller inte heller några skruvar eller tråddelar på vilka avfall kan fastna. I framför allt lakvattendräneringen som ibland krävs finns sådana svåra zoner: Den mikrobiologiska upplösningen av organiskt material i sådana duschrännor kan orsaka uppkomsten av lukt som, i värsta fall, kan kräva större renoveringsbehov.

Övriga produkter
 • Brannsikring
  Dränering

  Brandskydd

  Protecta Brandskydd Brandskydd är en viktig del av avloppssystemet och Protecta brandskyddsprodukter ingår i vårt sortiment.
 • POLO-KAL 3S
  Dränering

  POLO-KAL 3S

  POLO-KAL 3S avloppsrör ich delar Tystnad satt i system
 • POLO-KAL NG
  Dränering

  POLO-KAL NG

  Avloppsrör och delar
 • TECEdrainline - bodengleich
  Dränering

  TECEdrainline

  Den nya flexibiliteten i badrumsdesign
 • TECEdrainprofile
  Dränering

  TECEdrainprofile – duschprofil

  Mångsidig, attraktiv, ren.
5