Skip to main content

TECEsystem

For spørsmål:
post@tece.no

TECEsystem ist Systembau Marke TECE – industrielle Vorfertigung von Sanitärwänden unterstützt dabei, die Bauprozesse effizienter zu gestalten.

TECEsystem

En komplett pakke som løser problemene.

Für höhere Produktivität am Bau muss zukünftig viel stärker mit System gearbeitet werden. TECE kann auf 20 Jahre Erfahrung mit vorgefertigten Sanitärwänden und -schächten zurückgreifen.

Vi vet du setter stor pris på å unngå forsinkelser i byggeprosessen, dårlig lønnsomhet, materialfeil og misfornøyde kunder. TECEsystem hjelper deg med dette. Fordi det er mer enn et godt produktkonsept og tilbyr mer enn god service.

TECEsystem – mer enn summen av sine deler.

Med sanitærvegger og sjakter fra TECE kan du endelig unngå ubehagelige overraskelser under bygging. Prefabrikkering av TECEsystem gir deg mest mulig sikkerhet i planleggingen: Tidsfrister settes ved oppstart, det blir færre konflikter enn vanlig mellom ulike fagfolk, og risikoen for forsinkelser i byggeprosessen reduseres til et minimum.

En integrert kvalitetsprosess leder deg gjennom planlegging og logistikk til bygging og kundeservice etter installasjon. Den raske og enkle installasjonen reduserer monteringskostnadene. Det blir ingen flaskehalser i bemanningen grunnet manglende eksperter.

Siden vi prefabrikkerer alt i vårt eget anlegg, kan vi garantere en kvalitetsstandard som overgår standarden for montering på byggeplass. Hele prosessen blir koordinert på best mulig måte. Naturligvis oppfylles alle standarder med hensyn til lydisolasjon og brannsikkerhet.

Manglende koordinasjon i byggeprosessen

Investorer og arkitekter, ingeniører og håndverkere: De har alle litt av hvert å fortelle om elendige forhold på mange byggeplasser. Feil og mangler er gjengangere i nye bygge- og renoveringsprosjekter, det er liten samarbeidsvilje i fabrikker og hos spesialister, og prosjektene er preget av dårlig forberedelse, koordinering og dokumentasjon. Resultat: forsinkelser i byggeprosessen. Med alle konsekvenser dette medfører.

Unngå forsinkelser med TECEsystem

Med prefabrikkerte produkter, god service og god kvalitetssikring sørger TECE for at den tekniske installasjonen ikke medfører forsinkelser i byggeprosessen. Det er derfor ikke nødvendig med mer tid enn beregnet. Alt leveres til rett tid. Forsinkelser på grunn av rettelser forekommer praktisk talt ikke med TECEs løsninger. Komplett levering og enkel montering av prefabrikkerte sanitærvegger gjør ytterligere koordineringsarbeid unødvendig.