Skip to main content
TECE
Referanse

Park Hyatt Mallorca

Park Hyatt Mallorca

Park Hyatt Mallorca

I denne hotellkategorien er kravene til spylerteknologi klart definerte:

Teknologien foran veggen må passe estetisk med helhetsinntrykket, mens teknologien bak veggen må være pålitelig.

Her det imidlertid også viktig med lydisolasjon. Med en fylleventil fra akustisk gruppe I, er TECEs innebygde spylerplater spesielt stille. Spylervolumet kan tilpasses avløpsventilen for en bærekraftig bruk av ressurser.

Park Hyatt Mallorca - WC
Weitere Referenzen
Produktinformationen
TECE Spülkasten
TECE sisterne
Spare vann eller skylle godt ned?
TECEdrainline - bodengleich
TECEdrainline - dusjrenne
En ny fleksibilitet i baderomsdesign
TECEloop - flächenbündiger Einbau
TECEloop
Tidløs klarhet Innfelt - som om den var en del av veggen.