Skip to main content

Bij vragen:
info@tece.nl

Homepage

bedrijfs gegevens & bescherming van gegevens

Bedrijfs gegevens

Uitgever:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28-0 
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

Directie:
Hans-Joachim Sahlmann
André Welle
Dr. Michael Freitag

Juridische informatie:
Kantongerecht Steinfurt
HRB 7461
Btw-nr.: DE 814768916

Stuur vragen en suggesties naar:
info@tece.nl

Concept, uitvoering, screen-design:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van TECE GmbH. Op het moment van publicatie is dit de meest actuele informatie. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Dit geldt tevens voor alle andere websites waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks. TECE GmbH is het niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

De informatie op de websites biedt in geen geval juridisch bindende garanties. TECE GmbH behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen of aanvullingen voor de verstrekte informatie of gegevens door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hier beschreven onderwerpen. Alle onderdelen van aanbiedingen zijn niet-bindend.

© Alle rechte voorbehouden, TECE GmbH

TECE GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie of gegevens die op deze website te vinden is. Er bestaan geen rechten en plichten tussen TECE GmbH en de gebruiker van de website of derden.

De inhoud van TECE GmbH is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan alsook alle zaken gedaan, gedoogd of nagelaten in verband met de website van TECE GmbH zijn uitsluitend onderhevig aan Duits recht, met uitzondering van internationaal recht. De plaats van levering en de bevoegde rechtbank is Rheine.

Adres

TECE Nederland BV
Postbus 19 • 9422 ZG Smilde
W.A. Scholtenweg 7a • Smilde
Tel.: +31 592 415074
Fax: +31 592 414628
info@tece-nederland.nl
calculatie@tece.nl
bestelling@tece.nl

Bescherming van gegevens

De bescherming van uw privacy is van het grootste belang voor ons bedrijf. Daarom is de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Bovendien is het voor ons belangrijk dat u altijd weet welke gegevens we opslaan en hoe wij deze gebruiken.

Persoonlijke gegevens
U kunt onze webpagina's gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Als u zich voor een persoonlijke dienst registreert, bijvoorbeeld een inschrijving voor een nieuwsbrief, vragen wij u om uw naam en andere persoonlijke gegevens, omdat wij u de door u gevraagde diensten zonder deze informatie niet kunnen verlenen. We registreren alleen de informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Het is uw beslissing of u deze dienst gebruik en uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden ter beschikking stelt.

Wet inzake gegevensbescherming en teledienst-gegevensbescherming
Volgens de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) hebt u bindende rechten op gratis informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het gebruik ervan en op bepaalde voorwaarden een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bovendien kunt u altijd bezwaar maken tegen het toekomstige gebruik of doorgegeven van uw persoonlijke gegevens. Volgens de Duitse wet inzake teledienst-gegevensbescherming (TDDSG) hebt u het recht eventueel gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op elk moment voor de toekomst te herroepen zonder opgaaf van redenen en om op aanvraag zonder kosten informatie te verkrijgen over de voor uw persoon opgeslagen gegevens.

Gegevensonderhoud
We corrigeren en completeren opgeslagen gegevens zo spoedig een verandering bij ons bekend is. Indien nodig stellen we ook de gegevensontvangers ervan op de hoogte. We verwijderen opgeslagen gegevens via een automatische procedure wanneer de wettelijke of contractuele bewaartermijn is verstreken of indien de gegevens niet meer nodig zijn.

Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens
Als wij persoonlijke gegevens bij uw bezoek willen verzamelen, verwerken of gebruiken, dan informeren wij u hierover. U bepaalt welke persoonlijke gegevens wij ontvangen en waarvoor we deze mogen verwerken en gebruiken. Ter verbetering van de toegankelijkheid en effectiviteit van onze webpagina's verzamelen en evalueren we van diverse gegevens. Hiertoe gebruiken wij kleine bestanden (cookies) die ons informatie gegeven over het aantal bezoekers van elke individuele webpagina, de duur van het bezoek, de gebruikte zoektermen en de navigatiepaden.

Ook de internetprovider, het gebruikte type browser en de toegangsdatum en -tijd worden geregistreerd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden en bevat geen persoonlijke referenties. Er vindt geen overdracht aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden plaats. Met behulp van uw browser-instellingen bepaalt u zelf of cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing voor het opslaan ervan krijgt. Op openbare websites verzamelen we alleen gegevens voor persoonsgerelateerde verwerking en gebruik als u vrijwillig tot invoer beslist of uitdrukkelijk toestemming verleent. U krijgt een toelichting van de verschillende doeleinden.

Uitzonderingen met betrekking tot beperkte overdracht aan derden
Als we er wettelijk of via een gerechtelijk bevel verplicht toe zijn, zullen wij uw gegevens overdragen aan overheidsinstanties en particuliere instanties die hiertoe gemachtigd zijn. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens ook zonder uw toestemming aan derden door te geven, indien dit noodzakelijk is om onszelf te verdedigen tegen aanvallen die een strafbaar feit vormen of die in staat zijn om de functionaliteit van onze websites onmogelijk te maken of aan te tasten.

Veiligheid
Als u op onze websites pagina's en bestanden opent en u hierbij wordt gevraagd om informatie over uzelf in te voeren, dan wijzen wij u erop dat deze overdracht via internet onbeveiligd plaatsvindt de gegevens derhalve door onbevoegden kunnen worden ingezien of vervalst. Deze verklaring van gegevensbescherming is niet van toepassing op de inhoud van andere websites die u via links/koppelingen opent. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.

Analysediensten
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de exploitant van de website en om andere aan de website en het internetgebruik gerelateerde diensten te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien dit is vereist door de wet of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De Google trackingcodes van deze website gebruiken de functie "_anonymizeIp()", waarmee IP-adressen uitsluitend afgekort worden verwerkt om direct persoonlijk referentie uit te sluiten. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen. Door het vinkje in het vakje "Bezoek met Google Analytics registreren?" te verwijderen, wordt tracking volledig uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de herroeping permanent wordt toegepast, moet uw browser cookies te accepteren. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van een Google browser plug-in.

Google zal uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google Inc. combineren. U kunt het gebruik van cookies weigeren met behulp van de betreffende instelling van uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet in staat bent om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de beschreven doeleinden.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert:

» Google Analytics uitschakelen

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy naar http://www.google.com/analytics/terms/nl.html l en https://www.google.de/intl/nl/policies/. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenoemd IP-masking) mogelijk te maken.