Skip to main content

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Avaleht

Õigused & andmekaitse

Õigused

Väljaandja:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28-0 
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

Tegevjuhid:
Hans-Joachim Sahlmann
André Welle
Dr. Michael Freitag

Juriidiline info:
Steinfurti ringkonnakohus
HRB 7461 
Käibemaksukohuslase nr: DE 814768916

Palun saatke oma küsimused ja ettepanekud aadresil:
info@tece.ee

Kontseptsioon, teostus, ekraani disain:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Kõik õigused kaitstud. Info kuulub ettevõttele TECE GmbH. Avaldamise hetkel on tegu kõige uuema infoga. Me ei võta endale vastutust ega anna garantiid esitatud teabe ja andmete kehtivuse, õigsuse ega täielikkuse eest. See kehtib ka teiste, linkidena viidatud veebilehtede kohta. TECE GmbH ei vastuta nende saitide sisu eest.

Siin kirjeldatud teemade põhjal ei saa esitada õiguslikke nõudeid. TECE GmbH jätab endale õiguse vajaduse korral muuta või täiendada esitatud infot või andmeid. Siin kirjeldatud teavet ei saa mingil juhul tõlgendada õigusliku tagatisena. Kõik pakkumiste elemendid on mittesiduvad.

© Kõik õigused kaitstud, TECE GmbH

TECE GmbH ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad siin veebisaidil esitatud teabe või andmete kasutamisest. TECE GmbH ja veebisaidi kasutaja või kolmandate osapoolte vahel ei ole mingisuguseid õigusi ega kohustusi.

TECE GmbH avaldatud sisu on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtki sisu osa ei tohi taasesitada, avaldada ega infosüsteemi salvestada ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kogu teave või andmed, nende kasutus ning kõik TECE GmbH veebisaidiga seotud tegevused, tegevuste aktsepteerimine või tegevusetus kuuluvad üksnes Saksamaa seadusandluse reguleerimisalasse, välistades rahvusvahelise õiguse. Täitmise ja kohtualluvuse asukoht on Rheine.

Aadress

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Eesti
Phone: +372 6 781100
Fax: +372 6 780111
info@tece.ee

Andmekaitse

Meie ettevõttele on äärmiselt oluline teie privaatsuse kaitsmine. Seepärast on otstarbekas järgida andmekaitse kohta käivaid seadusesätteid. Samuti on meile tähtis, et teaksite, missuguseid andmeid me säilitame ja kuidas me neid kasutame.

Isikuandmed
Saate meie veebilehti kasutada oma identiteeti avaldamata. Kui registreerute teenuse kasutajaks, mille jaoks on tarvis teie isikuandmeid, näiteks kui tellite uudiskirja, küsime teilt teie nime ja muid isikuandmeid, sest ilma nende andmeteta pole meil võimalik teile teenust pakkuda. Salvestame ainult teabe, mis on vajalik teie päringule vastamiseks. Teie otsustate, kas soovite seda teenust kasutada ja esitada selleks oma andmeid.

Andmekaitse ja teleteenuste kaitse seadus
Vastavalt föderaalsele andmekaitseseadusele (Federal Data Protection Law; BDSG) on teil võõrandamatu õigus saada tasuta teavet oma isikuandmete säilitamise ja kasutamise kohta ja kui teatud eeldused on täidetud, siis ka õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Lisaks on teil alati õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete kasutamiseks või edastamiseks tulevikus. Vastavalt kaugside andmekaitseseadusele (Teledata Protection Law; TDDSG) on teil õigus võtta mis tahes ajal tagasi varasem nõusolek oma isikuandmete säilitamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks tulevikus, ilma põhjendamise kohustuseta ning saada soovi korral tasuta teavet teie isikuandmete kohta.

Andmehaldus
Parandame ja täiendame säilitatavaid andmeid niipea, kui saame teada vajadusest neid muuta. Vajadusel teavitame sellest ka andmete saajaid. Seadus- või lepingujärgse arhiveerimisperioodi lõppedes või andmete tarbetuks muutumisel kasutame nende kustutamiseks automaatset protseduuri.

Erandid seoses piiratud edastusega kolmandatele osapooltele
Kui soovime teie külastusest tulenevalt isikuandmeid säilitada, töödelda või kasutada, anname teile sellest teada. Teie otsustate, milliseid isikuandmeid meile avaldada ning kuidas võime meie neid töödelda ja kasutada. Oma veebisaidi ligipääsetavuse ja tõhususe parandamiseks kogume ja analüüsime erinevat infot. Selleks paigutame teie seadmesse väikeseid faile (küpsiseid), mis koguvad infot iga lehe külastuskordade arvu, külastuse kestuse, kasutatud otsisõnade ja navigeerimise kohta.

Samuti salvestatakse info internetiteenuse pakkuja, kasutatud brauseri, külastuse kuupäeva ja kellaaja kohta. See info ei sisalda viiteid isikule ning seda kasutatakse üksnes ettevõttesiseseks statistiliseks otstarbeks. Me ei edasta seda infot kolmandatele osapooltele ärilistel ega mitteärilistel eesmärkidel. Saate oma brauseri seadistuste abil määrata, kas blokeerida küpsised või kuvada hoiatust küpsiste kasutamise kohta. Avalike veebisaitide kaudu salvestame ja töötleme isikuga seotud andmeid ainult siis, kui sisestate andmeid vabatahtlikult või annate oma selgesõnalise nõusoleku. Teile antakse selgitusi andmete kasutamise erinevate otstarvete kohta.

Ausnahmen hinsichtlich eingeschränkter Weitergabe an Dritte 
Seadusekohaselt või kohtu korralduse alusel edastame teie andmed valitsus- või erainstantsidele, kellel on õigus sellist teavet saada. Samuti jätame endale õiguse esitada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele teie nõusolekuta, kui see on vajalik meie kaitsmiseks kuritegelike rünnakute vastu või tegude vastu, mis võivad takistada või kahjustada meie veebilehtede toimimist.

Turvalisus
Kui kasutate meie veebisaidil olevat teavet ja faile ja kui teilt seejuures küsitakse isikuandmete sisestamist, anname teile teada, et need andmed edastatakse mitteturvaliselt interneti teel ja selle tulemusel võivad volitamata isikud neid andmeid lugeda või muuta. See andmekaitse avaldus ei puuduta muude veebisaitide sisu, mida saate avada linkide kaudu. Me ei võta endale vastutust nende lehtede eest.

Analüüsiteenused
Antud veebisait kasutab Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc (Google). Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatavad tekstifailid, et aidata analüüsida, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. Küpsise poolt genereeritud info teiepoolse veebisaidi kasutamise kohta (kaasa arvatud teie IP-aadress) edastatakse Google'i serveritesse USAs ja salvestatakse seal.

IP anonüümseks muutmise aktiveerimise korral eemaldab Google IP-aadressi viimased 8 numbrit Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa majanduspiirkonna lepinguosaliste riikide IP-aadressidelt. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress ja lühendatakse seda Google'i serverites USAs. Veebisaidi haldaja ülesandel kasutab Google seda infot teiepoolse veebisaidi kasutamise analüüsimiseks, aruannete koostamiseks veebisaidi operaatoritele aktiivsuse kohta veebisaidil ning muude, veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks veebisaidi haldajale. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i käsutuses olevate andmetega.

Võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seadistused. Kuid pange tähele, et seda tehes ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid teile kasutatavad olla. Lisaks sellele saate takistada Google'i andmekogumist ja kasutamist (küpsised ja IP-aadress), laadides alla ja paigaldades veebibrauseri plugina, mis on saadaval veebiaadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Võite loobuda Google Analyticsi kasutamisest, klõpsates järgmist linki. Loobumisküpsis saadetakse arvutisse, mis keelab tulevikus veebisaidi külastamisel andmekogumise:

» keela google analytics

Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebiaadressilt https://www.google.com/analytics/terms või at https://www.google.de/intl/et/policies/. Pange tähele, et siin veebisaidil on Google Analytics'i kood täiendatud anonymizeIp-iga, tagamaks IP-aadresside anonüümset kogumist (niinimetatud IP-maskimine).