Skip to main content

Máte-li jakékoli dotazy:
info@tece.cz

Domovská stránka

Tisk a ochrana údajů

Tisk

Vydavatel:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: 0 25 72 / 9 28-0 
Fax: 0 25 72 / 9 28-124

Výkonný ředitel:
Hans-Joachim Sahlmann
André Welle
Dr. Michael Freitag

Právní informace:
Steinfurt Local Court
HRB 7461 
VAT ID no.: DE 814768916

Prosím, pošlete dotazy a návrhy na:
info@tece.de

Koncepce, realizace, design:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem společnosti TECE GmbH. Tyto údaje představují nejnovější informace v době zveřejnění. Nezahrnuje odpovědnost nebo záruku za včasnost, správnost a úplnost poskytnutých informací a údajů. To platí i pro všechny ostatní webové stránky, ke kterým je hypertextový odkaz propojen. Společnost TECE GmbH také nezodpovídá za obsah těchto webových stránek.

Informace na webových stránkách nemohou být za žádných okolností interpretovány jako právní záruky. TECE GmbH si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit nebo doplnit informace nebo poskytnuté údaje. Ze zde popsaných témat nelze odvodit žádné právní nároky. Všechny nabídky jsou nezávazné.

© Všechny práva vyhrazena, TECE GmbH

Společnost TECE GmbH nepřebírá odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce. Mezi společností TECE GmbH a uživatelem webových stránek nebo třetími stranami neexistují žádná práva ani povinnosti.

Obsah společnosti TECE GmbH je chráněn autorskými právy. Obsah nemůže být interpretován  nebo publikován nebo uložen v informačním systému bez předchozího písemného souhlasu autora.

Veškeré informace nebo údaje, jejich použití a veškerá opatření, tolerance jednání nebo opomenutí související s webovou stránkou společnosti TECE GmbH podléhají výlučně německému právu vyňatému mezinárodním právem. Místo plnění a jediným místem soudní příslušnosti je Rheine.

Adresa

TECE Česká republika s.r.o. 
Voctářova 2449/5 
180 00 Praha 8 – Libeň 
Česká republika 
Phone : +420 273 134 240 
info@tece.cz
objednavky@tece.cz

Ochrana údajů

Pro naši společnost je nesmírně důležité chránit Vaše soukromí. Je tedy samozřejmé, že dodržujeme právní předpisy o ochraně údajů. Pro nás je také důležité, abyste věděli, jaké údaje ukládáme a jak je používáme.

Osobní údaje
Můžete používat naše webové stránky, aniž bychom odhalili vaši totožnost. Pokud se zaregistrujete pro službu, která vyžaduje vaše osobní údaje, například pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, požádáme o vaše jméno a další osobní údaje, protože tuto službu nemůžeme poskytnout bez těchto podrobností. Zaznamenáváme pouze informace, které potřebujeme, abychom vyhověli vaší žádosti. Záleží na Vás, zda tuto službu využijete a poskytnete své údaje pro daný účel.

Ochrana údajů a zákon o ochraně osobních údajů
Podle federálního zákona o ochraně dat (BDSG) máte nezadatelné právo bezplatně přijímat informace o ukládání Vašich osobních údajů a jejich používání a pokud jsou splněny určité předpoklady, právo tyto údaje opravovat, zablokovat nebo odstraňovat. Kromě toho můžete kdykoliv zrušit svůj souhlas s používáním nebo přenosem vašich osobních údajů do budoucna. Podle Teledata Protection Law (TDDSG) máte právo kdykoli bez předchozího písemného odkladu stáhnout předchozí souhlas se ukládáním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů, aniž byste museli uvést důvody a obdržet na vyžádání a bezplatně , informace o osobních informacích uložených o vás.

Údržba údajů
Opravime a skompletizumeme uložená data, jakmile usoudíme, že je zapotřebí změnit. Pokud je to nutné, informujeme o tom také příjemce údajů. Pro vymazání dat používáme automatizovaný postup po uplynutí zákonné nebo smluvní doby archivace nebo v případě, že data již nejsou potřeba.

Skladování, zpracování a využívání dat
Pokud chceme ukládat, zpracovávat nebo používat osobní údaje vyplývající z Vaší návštěvy, budeme vás informovat. Rozhodnete se, které osobní údaje obdržíme a které můžeme zpracovat a použít. Pro zlepšení dostupnosti a efektivity našich webových stránek shromažďujeme a vyhodnocujeme různé informace. Používáním naších internetových stránek dávaš najevo svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Zobrazí se také informace o poskytovateli internetu, typu použitého prohlížeče, datum a čas přístupu. Tyto informace, které se používají pouze pro interní statistické účely, neobsahují osobní odkazy. Informace nebudeme předávat třetím stranám ani k obchodním ani nekomerčním účelům. Pomocí nastavení prohlížeče můžete rozhodnout, zda chcete blokovat soubory cookie nebo zobrazit varování, že jsou používány. Prostřednictvím veřejných webových stránek ukládáme údaje pouze pro zpracování a použití osob, pokud dobrovolně zadáte údaje nebo výslovně udělíte souhlas. Dostáváte vysvětlení různých účelů.

Výjimky týkající se omezeného předávání třetím osobám
Pokud se to požaduje zákonem nebo soudním příkazem, předáme vaše údaje vládním nebo soukromým instancím, které jsou oprávněny přijímat takové informace. Zároveň si vyhrazujeme právo předat vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu, pokud to bude nutné, abychom se chránili před útoky, které představují trestný čin, nebo činů, které mohou zabránit nebo narušit funkčnost našich internetových stránek.

Bezpečnost
Pokud získáte přístup k stránkám a souborům na našich webových stránkách a chcete-li tímto způsobem požádat o zadání údajů o sobě, informujeme Vás, že tyto informace nejsou bezpečné a v důsledku toho mohou být údaje čteny nebo padělané neoprávněnými osobami. Toto prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na obsah jiných webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím odkazů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tyto stránky.

Analýza podpory
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory jsou umístěné ve Vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookie o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

V případě aktivace anonymní IP adresy, společnost Google zkrátí / anonymizuje poslední adresy IP pro členské státy Evropské unie i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu poskytovateli internetových stránek. Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP na žádné další údaje, které společnost Google drží.

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Dále můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a využívala data (soubory cookie a adresu IP) tím, že stáhne a nainstaluje plug-in prohlížeče dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Společnost Google nikdy nebude přidružovat Vaši IP adresu k jiným datům Google. Zablokování souborů cookie můžete zabránit tím, že provedete příslušné nastavení ve Vašem prohlížeči; avšak v tomto případě si prosím všimněte, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce na tomto webu. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných společností Google o Vás výše popsaným způsobem a za výše uvedenými účely.

Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. Na počítači bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu:

» deaktivujte službu Google Analytics

Další informace týkající se podmínek používání a soukromích údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/cs/policie/. Upozorňujeme, že na tomto webu je kód Google Analytics doplněn o "anonymizeIp", aby byla zajištěna anonymizovaná sbírka adres IP (tzv. IP-masking).