Skip to main content

Spolehlivý lisovaný systém

Jednotný systém pro vše

TECEflex je jednotný, univerzální, potrubní systém.  Díky své široké škále možných instalací se může TECEflex využít pro rozvody pitné vody, topení, plynu a stlačeného vzduchu. Pouze u plynového potrubí je vnější vrstva žlutá. Mosazné tvarovky jsou také certifikovány a povoleny pro tyto typy použití.TECEflex je tedy vskutku univerzální instalační systém.

TECEflex Stecksystem

Po dobu 25 let byly vytvořeny miliony spolehlivých potrubních přípojek pro pitnou vodu, topení, plyn a stlačený vzduch s TECEflex. To pro mě znamená vysokou kvalitu.

TECEflex

TECEflex - spolehlivé připojení po dobu 25 let

Po dobu 25 let byly miliony potrubních spojů po celém světě vytvořeny pomocí TECEflexu, přičemž všechny používají stejný nezměněný princip axiálního lisování: trubka je roztažena a tlačena přes armaturu. V této základní technologii se nic nezměnilo od uvedení TECEflex na trh. Co se týče výrobků TECEflex, ty jsou naopak neustále vylepšovány.

TECEflex se stal jedním z mála skutečně univerzálních plastových instalačních systémů na trhu. Jeho předností jsou veliké dimenze, až do 63 mm, a také použití i pro plyn. Systém byl upraven tak, aby odpovídal novým normám a požadavkům zákona, takže pokud jde o bezpočnost, je TECEflex velmi bezpečný.

TECEflex - Rohr - flexibel

TECEflex Možnosti aplikace

Takže studená voda zůstává pořád studenou

Při instalaci koupelnových armatur TECEflex Hygiene Box automaticky splní požadované standardy týkající se pitné vody.

TECEflex Hygiene Box tepelně oddělí teplovodní cirkulační potrubí od spojek armatury, a proto spolehlivě zabrání tomu, aby bylo teplo armaturami odváděno na stranu studené vody.

Je vyroben z prefabrikovaných komponentů a brání teplé vodě, aby se zahřála na více než povolených 25 °C.

TECE Hygienebox

Tepelné oddělení armatur a cirkulačního potrubí je důležitým předpokladem optimální hygieny pitné vody. Pro mě to znamená o jednu starost míň na místě instalace.

Hygienebox - Zitat

S použitím Hygiene Boxu studená voda zůstane studená.

Při vývoji Hygiene Boxu se firma TECE zabývala variantami instalace, kdy cirkulační potrubí vedlo v pevné vzdálenosti nad přípojkou kohoutku. Teplá voda je přiváděna krátkým potrubím směřujícím svisle dolů.

Je navržen tak, aby zajistil stabilní stratifikaci, díky níž dochází k tepelnému oddělení teplovodní trubky a kohoutkové spojky. Proto v kohoutku již nedochází k přenášení tepla. Dříve cirkulační potrubí často vedlo až ke kohoutku, aby v krátkém potrubí nestála voda. To však způsobovalo nepřijatelné zahřátí armatur a strany se studenou vodou.

Dlouhé potrubí sníží tepelnou výměnu, ale hrozí riziko stojaté vody.
TECEflex Hygiene Box poskytuje jednoduché a účinné řešení.

Tepelné oddělení strany se studenou vodou

Hygiene Box značky TECE, již připravený k zapojení, je výsledkem optimalizace procesu a poskytuje praktické řešení problému. Zajišťuje vedení teplovodního potrubí nad teplovodním stěnovým kotoučem. V tomto krátkém svislém spojovacím dílu mezi stěnovým kotoučem a cirkulačním potrubím dochází k tepelné stratifikaci, která má za následek tepelné oddělení teplovodní trubky a spojky kohoutku. To zabraňuje nežádoucímu zahřátí strany se studenou vodou, takže si u instalatéra nebude nikdo stěžovat.

Izolovaný Hygiene Box značky TECE, již připravený k zapojení, je k dispozici samostatně k připojení k teplé vodě, jako montážní jednotka s dvojitým stěnovým kotoučem k připojení ke studené vodě a jako koupelnový modul v rámci systému TECEprofil do suché zdi.

Výhody pro projektanty a dodavatele
 • Automatické splnění ustanovení platných předpisů – studená voda zůstává studená.
 • Prefabrikované komponenty zajišťují efektivní montáž a spolehlivé a bezpečné fungování.
 • Izolační pláště usnadňují připojení izolace trubek.
 • Vysoká kompatibilita s různými tvarovkami.
 • Poskytuje projektantům a dodavatelům ochranu před stížnostmi, které mohou mít za následek značné náklady.

Nabízí designérům a dodavatelům ochranu před nákladními reklamacemi.

Dvě videa pořízené přibližně 45 minut po skončení procesu odběru:

Technologie připojení

Trubky TECEflex jsou trvale připojeny ke tvarovkám pomocí axiální lisovací technologie. Jako těsnění se používají pouze plastové trubky. Žádné další pomocné prostředky, jako jsou O-kroužky nebo těsnící pásky, nejsou potřeba. Systém je velmi tolerantní k chybám. I bez použití O-kroužku splňuje systém hygienické standardy.

Chcete-li použít technologii TECEflex, musíte nejprve rozbalit potrubí. Tvarovku pak zasuňte do připraveného roztaženého potrubí. Tvarovka musí být zasunuta až k jejímu límci a poté zalisována. 

TECEflex využívá systému vícevrstvých trubek z materiálu PE-Xc. Materiál PE-Xc se vyznačuje obzvláště silným paměťovým efektem. To znamená, že po roztažení porubí pro vsunutí tvarovky se materiál vrátí zpět do původního tvaru. Násuvná objímka sama o sobě zajišťuje těsný spoj.

Výhody technologie připojení TECEflex

 • Tolerantní k chybám, bez nutnosti použití O-kroužku
 • Tolerantní k chybám, bez nutnosti použití O-kroužku
 • Nízká tlaková ztráta, protože vnitřní průměr potrubí a tvarovky je prakticky shodnýŽádné nároky na pravidelnou údržbu spoje. Násuvná objímka zajišťuje těsný spoj.
Video: TECEflex – Systém vtlačovací tvarovky

Tvarovky

TECEflex nabízí širokou škálu mosazných tvarovek. Tvarovky je možné použít univerzálně pro pitnou vodu, topení, plyn a stlačený vzduch. Tvarovky jsou vyrobeny ze speciální mosazi s nízkým rizikem koroze, která je uznávaná v celé Evropě a splňuje standardy DVGW. Ty jsou v souladu s platnými směrnicemi pro pitnou vodou.

Jako alternativu k mosazné tvarovce si můžete vybrat z velkého množství plastových tvarovek, které jsou za příznivější ceny. Jsou vyrobené z vysoce odolného PPSU. Tvarovky z PPSU lze použít pro pitnou vodu, topení a rozvody stlačeného vzduchu. Plastové tvarovky však nejsou povoleny pro rozvody plynu.

Výhody tvarovek TECEflex 

 • Výhody tvarovek TECEflex 
 • Tvarovky jsou vhodné pro všechny úrovně kvality pitné vody
 • Tvarovky jsou vyrobeny buď z mosazi nebo kvalitního PPSU. Nejsou ničím potažené.

Odborné velkoobchody mají na výběr mezi mosaznými tvarovkami a tvarovkami z PPSU.

TECEflex - Fittings

Varianty potrubí TECEflex

Strategie se třemi trubkami a jednou tvarovkou:

Je samozřejmé, že stejné tvarovky lze použít nejen s  vícevrstvou trubkou, ale také s pětivrstvou plastovou trubkou TECEflex. To snižuje náklady a současně nabízí flexibilní možnosti montáže.

TECEflex - Fitting