Skip to main content

Seal System

Máte-li jakékoli dotazy:
info@tece.cz

Certifikace bezpečnosti a těsnosti

Díky těsnění Seal System nabízí TECE instalatérům a obkladačům spolehlivé a certifikované napojení podlahových vpustí TECEdrainpoint S a žlábků TECEdrainline na hydroizolační stěrky. Seal System je kontrolován nezávislým zkušebním ústavem Kiwa TBU a je podroben testům požadovaných stavebními úřady v Německu.

Seal System Logo Wandaufkantung EN

Nalepit. Utěsnit. Zabezpečeno!

Průmysl stavebních služeb a výrobci chemikálií používaných ve stavebnictví zavedli do praxe jednotlivě testované výrobky. Když sekombinuje těsnění a sprchový žlab je běžné že mezi nimi vznikne mezera, protože existuje široká škála výrobků ale žádná kompatibilní. Nastává otázka: je to skutečně utěsněné? A co je třeba udělat, pokud ne?

Systém Seal se zabývá tímto problémem a nabízí řešení:  kombinace testováných výrobků na trhu s nejširší nabídkou těsnicích kroužků, mohou být nápomocné projektantům, návrhářům a stavitelům: "Je utěsněno!"

Seal System - TECE drainpoint S

Most mezi standardy:

Více než 600 certifikátů vytváří záruku
Speciální těsnicí páska Seal System a těsnící límec Seal System tvoří spoj mezi těsněním a sanitou. Tyto těsnicí prvky jsou standardizovaným rozhraním pro mnoho podlahových odtoků, které se běžně vyskytují na trhu - jak pro bodové odtoky, tak pro kanalizační odvodnění. K dispozici bylo 600 certifikátů, které potvrzují interaktivní fungování kombinací produktů.

Seal System - Dichtband

Širokopásmové pokrytí:

17 výrobců hydroizolací a 9 značek stavebních technologií
Seal System kombinuje výrobky 17 renomovaných značkových výrobců těsnících systémů s devíti značkami z profesionálních stavebních inženýrských služeb. Těsnicí produkty zahrnují polymerní disperze, jednosložkové a dvoukomponentní kombinace polymer-cement-malta, těsnící látky a kapalné polymery. Sprchové žláby zahrnují nerezové žláby s viditelným okrajem a bez viditelného okraje, žláby z přírodního kamene, rovné a úhlové žláky,  super-ploché rekonstrukční sprchové žláky a dokonce žláby se zvlášť vysokou odvodňovací kapacitou a potrubí odpadní vody DN70.

Seal System - Dichtmanschette

Složení těsnění - jednoduše zpracovaný

Vícevrstvé těsnění se používá v mnoha oblastech, nejvíce je použiváno v sociálních zařízeních. To není překvapující, protože nabízí rychlou a nenákladnou možnost utěsnění. Je však obtížne prorazit na trhu s hydroizolaci. Díky průzkumu různých výrobků pro těsnění,  Seal System potvrdil přechod k podlahovému odtokovému potrubí, bod, linie – těsnost!

Testování pod vodou:

Vychází z praxe-pro praxi
Společnost Kiwa TBU GmbH, Greven byla zodpovědná za testování a certifikaci. Je to zkušební laboratoř akreditovaná Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Testy byly provedeny v souladu se zásadami testování pro udělení všeobecných certifikátů inspekcí stavebních dozorů pro těsnění ve spojení s dlažbou a podlahových desek. Vodotěsnost byla prokázána v testu v koupelně. Různé sprchové žlábky nebo bodové vpusti byly namontovány do zkušební koupelny a poté byly kombinovány s těsnicí páskou nebo těsnící objímkou. Vpusti a těsnicí pobjímky byly poté několik týdnů vystaveny vysokému sloupci vody o 20 centimetrech.

Seal System - Wasserprüfung

Nové ZDB-směrnice pro lepené těsnění:

Požadavek pro Seal System
Nová směrnice ZDB vyžaduje použití těsnicích pásků, těsnicích pouzder nebo tkaninových rohoží mezi podlahovým odtokem a lepenými těsněními. Pryskyřice a dvoukomponentní kombinace z plastu, cementu a malty jsou schváleny pro připojení lepidla na místě. Předtím používané jednokomponentní kombinace plast-cement-malta a polymerní disperze musí být nejprve přezkoumány a povoleny. Seal System již nabízí tato vydání. 2K-MDS a 1K-MDS, jakož i polymerní disperze a těsnicí fólie patří mezi více než 600 certifikovaných kombinací lepených těsnění a odtokových produktů. Příručka "Point. Line. Sealed" Poskytuje o tom podrobné informace.

Seal System

Fakta a fikce:

7 nejčastějších chybných pojmů ohledně sprchového žlábku a drenáži.

Chyba #1:
Dlaždice mají funkční úkol a vedou vodu do odtoku přes spád. Rozhodující úroveň utěsnění je pod nimi.
Fakta:
Standardní označení současného těsnění je "těsnění v kombinaci s dlažbou". Je zde již vidět, že povrch dlaždic je podle definice hladina těsnicí plochy. Myšlenka sekundární drenáže pochází z dob, kdy byly pod podlahou použity asfaltové membrány pro hydroizolaci. Maltová vrstva mezi dlaždicovým a kompozitním těsněním nemůže a nesmí být vypouštěna v oblasti sprchy.

Chyba #2:
Pokud spoje ztratily svojí těsnící schopnost, dojde k vniknutí vody, poškození lepidla a uvolnění dlaždice.
Fakta:
Množství vody, které vstupuje, jsou v rozsahu homeopatických dávek. Kvalita dnešních spojovacích materiálů spolehlivě zabraňuje pronikání vlhkosti. Pokud se spoje nebo dlaždice naruší, vlhkost proniká přes vstupní otvor. Všechny standardní lepidla pro dlažbu jsou také vhodné pro pokládku dlažby na dně nebo na okraji bazénu. Na rozdíl od sprchy jsou trvale namočené. Například dlažba na terasách je obvykle poškozená v důsledků zamrznutí vlhkosti pod dlažbou.

Chyba #3:
Pokud je vlhkost pod dlažbou, musí být odvodněno dodatečným způsobem.
Fakta:
Poškozené spoje mohou dovolit vodě teoreticky proniknout - ale může se vstřebat i pod dlaždice? Spíš ne. Neexistuje ani žádná definovaná dráha odtoku. Jedna příčná vrstva lepidla na dlažbě je dostatečná k tomu, aby zabránila odvodnění. Výpusť se může vypouštět pouze tehdy, jsou-li kanály pod dlaždicemi. Takové kanály neexistují.

Chyba #4:
Vypouštění výpustí dělá sprchové kanály bezpečnější.
Fakta:
Opak je pravdou. Na rozdíl od uzavřeného a bezešvého tělesa žlábku, který dosahuje až k okraji vody (na pravé straně ), otvory vypouštěcího systému pro odpadní vodu představují nebezpečí usazování lupů, mýdlové vody a zbytky vlasů (levá strana). Sprchový žlábek utěsňuje spoje, průtoky průsakových vod jsou ve styku se sprchovým žlabem. V případě žlábků, které jsou z optických důvodů navrženy bez hran, musí být oblast mezi tělem žlábku a dlaždicemi trvale utěsněna.

Chyba #5:
V případě výpalu z přírodního kamene dochází k výkvětům nebo změnám barvy.
Fakta:
Pokud se v přírodním kameni objevují plísně nebo změna barvy, nejsou tyto jevy způsobeny vodou, ale ve většině případů nevhodnými podestýlkami, spárovací hmpotou nebo přírodními kameny. Pravě výkvěty, které se mohou vyskytnout ve venkovním prostředí kvůli počasí, nejsou v oblasti sprchy.

Chyba #6:
Otvory pro odvod vody jsou vyžadovány jako větrací otvory, takže dlaždice je možné vysušit, zejména u velkoplošných dlaždic.
Fakta:
Lepidla na dlažbu se vytvrzují na bázi cementu. Chemická reakce funguje i v případě, že nedochází k přívodu vzduchu. Pokud by ventilační vrstva byla potřebná pro větrání maltové vrstvy, velké dlaždice by byly povoleny pouze podél sprchových žlábku.

Chyba #7:
Sprchové žlábky jsou těžko čistitelné a mají tendenci vytvářet zápach.
Fakta:
Nerezové a uzavřené žlábky z nerezavějící oceli, jako jsou ty, které nabízí TECE, jsou snadno čistitelné a bez rohů nebo dutin, které nelze vyčistit. Také neobsahují žádné šrouby nebo části závitu, na kterých by se mohla zachytit špína. Zvláště požadovaná výpusť obsahuje kritické zóny: Mikrobiologický rozklad organického materiálu v takových sprchových žlábech může způsobit tvorbu zápachů, které v nejhorším případě vedou ke komplikované výměně.